Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Ernest Till
1846-1926

przełom XIX/XX wieku

Ernest Till (1846-1926). Cywilista, naukowiec o wszechstronnych zainteresowaniach, profesor lwowski, adwokat, kodyfikator. Pochodził z Galicji. Studia prawnicze odbył na Uniwersytecie Lwowskim. Studia ukończył w 1870 r. i rozpoczął aplikację sądową i adwokacką. W 1871 r. uzyskał stopień doktora praw na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym rozpoczął wykłady na Uniwersytecie we Lwowie. W 1878 r. założył własną kancelarię adwokacką. Był współtwórcą tygodnika prawniczego "Przegląd Samorządowy i Administracyjny"-miesięcznika przeznaczonego dla pracowników nauki, informującego przede wszystkim o stanie nauki prawa. W 1877 r. odbył kolokwium habilitacyjne z zakresu prawa cywilnego. W 1884 r. ogłosił "System prawa prywatnego austriackiego. Nauki ogólne", który stanowił przełom w polskiej cywilistyce. Poza pracą naukową Edward Till był członkiem Rady Miejskiej Lwowa, działał w wielu organizacjach, kierował Towarzystwem Prawniczym we Lwowie. Za wkład w rozwój austriackiego prawa cywilnego w 1917 r. uzyskał dyplomem cesarskim szlachectwo dziedziczne. Od 1919 r. zaangażował się w prace Komisji Kodyfikacyjnej RP, której był wiceprezydentem. Szczególny nacisk w pracach komisji kładł na prawo zobowiązaniowe- opracował projekt części ogólnej zobowiązań, wzorowany częściowo na kodeksie szwajcarskim. W 1926 r. uzyskał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego.