Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Czesław Znamierowski (1888-1967)

II połowa 
XX wieku

Czesław Znamierowski (1888-1967). Prawnik, filozof, socjolog. Studiował w Lipsku, Petersburgu, Berlinie, Monachium. W 1912 r. uzyskał w Bazylei doktorat z zakresu filozofii. Następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim w 1919 r. Studia prawnicze zakończył w 1922 r. doktoratem z prawa i objął Katedrę Filozofii i Teorii Prawa na Uniwersytecie Poznańskim. Po habilitacji w 1924 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Po zakończeniu II wojny światowej jego twórczość i jego samego szykanowano jako "koryfeusza burżuazyjnej teorii prawa". Powodem było badanie naukowe z dziedziny socjologii, które kłóciły się z marksizmem. Cenzura odmawiała Czesławowi Znamierowskiemu publikacji. Napisana przez Znamierowskiego praca " Szkoła prawa. Rozważania o państwie" ukazała się dopiero w 1988 r. prawie 20 lat po śmierci autora. W pracy tej zawarł głębokie rozważania na temat ustroju demokratycznego.