Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Andrzej z Upale

XIV wiek

Andrzej z Upale (Andreas de Upale). Pełnomocnik procesowy kmiecia Mikołaja, na podstawie pełnomocnictwa zapisanego w Księgach Sądowych Łęczyckich.
Forma tego pełnomocnictwa jest interesująca, gdyż przytacza trzy używane już w XIV w. określenia adwokata i zawiera pełnomocnictwo o charakterze generalnym ("constituit suum verum et legitimum procuratorem factorem et prolocuratorem in omnibus et singulis causis").