Prawnicy z XVII wiek

Jan Nixdorff

Jan Nixdorff (1625-1697). Gimnazjum ukończył w Gdańsku. W latach 1644-48 studiował na uniwersytetach w Rostoku, Królewcu, Leydzie. W 1649 r. osiadł w Bydgoszczy, gdzie zajmował się wychowywaniem synów burmistrza gdańskiego Pahla.

W 1650 r. rozpoczął praktykę adwokacką w Lublinie, potem w Piotrkowie, a następnie w Gdańsku. W 1666 r. został mianowany przez Jana Kazimierza sekretarzem królewskim. W 1675 r. objął stanowisko radcy prawnego Rady Miejskiej w Gdańsku. Jest autorem szeregu cennych prac prawniczych, w tym "Opuscula iuziolico practica" (1685).

Prawnicy z XVII wiek

Mikołaj Chwałkowski

Mikołaj Chwałkowski. Urodzony we Wschowie, pochodzenia szlacheckiego. Odbył studia prawnicze w Akademii we Frankfurcie nad Odrą. Pełnomocnik prawny na dworze Jakuba, księcia kurlandzkiego. Od 1696 r. poseł Fryderyka Kazimierza ks kurlandii, przy Królu Polskim w Warszawie. Autor cennych prac z zakresu historii prawa polskiego "Regni Poloniae ius publicum i Singularia quaedam polonica" (Lwów 1686).

Ozdoba